Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Vad är FiLi?

FiLi (Finnish Liaison Office for EU R&D) är Finlands Akademis och Business Finlands gemensamma EU-kontor i Bryssel. Kontoret har i uppgift att följa och analysera utvecklingen av EU:s forsknings- och innovationspolitik samt att förmedla informationen vidare till Finland.

 

FiLi-kontoret förmedlar också Akademins och Business Finalnds synpunkter vidare till EU:s organ och andra centrala aktörer. Som en del av detta arbete upprätthåller FiLi ett brett nätverk som stärker Finlands kontakter till EU:s institutioner inom forsknings- och innovationspolitiken.